Tõnis Arnover: Soome-rootsluse hämarad piirid

25.00 

Kasutajauuringud OÜ 2022, 480 s.

Kuvaus

Soomerootsluse hämarad piirid näitab, kuidas Rootsi, rootslased ja rootsi keel on Soome arengut mõjutanud. See mõju on olnud suur, sest oli ju Soome üle 600 aasta Rootsi riigi võrdväärne osa ja isegi kui Soome 1809. aastal läks Rootsi käest Venemaa võimu alla, aitasid rootsi aadlikud Soome suurvürstkonna autonoomia Venemaast suhteliselt sõltumatult üles ehitada ning soome keele positsiooni tugevdada. Rootsikeelsed andsid arvestatava panuse Soome iseseisvuse saavutamisse ja Teises maailmasõjas selle kaitsmisse. Raamatus vaadeldakse ka kahe keele pikka võitlust oma õiguste eest ning, arvestades et soomerootslaste osakaal rahvastikus on langenud viiele protsendile, nende vägevat panust Soome majandusse, kultuuri ja metseenlusse.

Kirja on vironkielinen.